Sürekli Otomasyon

Sürekli Entegrasyon nedir?

Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli aralıklarla merkezi bir depoda birleştirdiği ve ardından otomatik derleme ve test işlemlerinin gerçekleştirildiği bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Entegre kodun doğrulanması için, otomatik testler ve derlemeler çalıştırılır. Sürekli entegrasyonun temel hedefleri, hataları daha hızlı bulmak ve gidermek, yazılım kalitesini iyileştirmek ve yeni yazılım güncellemelerinin doğrulanması ve yayınlanması için gereken süreyi azaltmaktır.

Sürekli Teslimat nedir?

Sürekli teslimat, geliştirme ekiplerinin yazılımın herhangi bir zamanda güvenilir olmasını sağladıkları bir stratejidir. Sürekli teslimat, kod değişikliklerinin otomatik olarak oluşturulduğu, test edildiği ve üretim ortamına yayınlanmaya hazırlandığı bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Derleme aşamasından sonra tüm kod değişikliklerini bir test ve/veya üretim ortamına dağıtarak sürekli entegrasyonun kapsamını genişletir. Sürekli teslim uygulaması doğru şekilde hayata geçirildiğinde, geliştiricilerin elinde her zaman standart bir test sürecinden başarıyla geçmiş, dağıtıma hazır bir derleme yapıtı olur.

Sağladığımız Hizmetler

null

Sürekli Teslimatın Değerlendirmesi

İyileştirmek için bir plan yapın

– Sistemlerinizi iyileştirmek için belirli alanlara (derleme,

test etme, sürüm kontrolü, DevOps, mimari ve tasarım,

organizasyon ve kültür) iniyoruz.

– Kesintisiz bir teslimat yolculuğunu yakalamanız için bir

yol haritası hazırlıyoruz.

null

Sürekli Teslimatın Uygulaması

Bir CI / CD ortamı kurun

– Organizasyonunuz için en iyi araç setini seçiyoruz

ve çalışanlarınızın adaptasyonunu sağlıyoruz.

– Bir iş hizmeti için sürekli entegrasyonu ve sürekli

teslimatı eksiksiz uygulamanıza yardımcı oluyoruz.

null

Sürekli Test Otomasyonu

CI / CD ardışık düzenlerinde gelişmiş test adımını uygulayın.

– Mevcut test ortamınızı ve araç setinizi değerlendiriyoruz. Test ve QA ekiplerinizle birlikte test otomasyonunuzu belirlemenize yardımcı oluyoruz.

– CI / CD otomasyon bileşeninizi otomatik bir test parçası haline getiriyoruz.

null

Sürekli Temel Hazırlık

Kod olarak Altyapıya doğru büyük bir adım.

– Mevcut ara katman yazılımı ve altyapı araç setinizi değerlendiriyoruz.

– Otomatikleştirilmiş provizyon işlemlerini CI / CD ardışık düzeninizin bir parçası haline getiriyoruz.